top of page

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"
יאנוש קורצ'אק

 משימה חינוכית:

המשימה החינוכית היא חלק מרכזי ביסודות המכינה.
זהו המקום להתנסות בהדרכה, עבודה עם קבוצות, חונכות אישית, יצירת פרויקטים ייחודים ומימושם.

חניכי/ות המכינה נמצאים כל יום שני מאחר הצהריים עד הערב במספר משימות מפגש. 
 

 • התנדבות במועצה אזורית מנשה, חריש, חדרה
  ופרדס חנה.

   

 • משימות בחינוך ממלכתי בצהרוני גנים ובית ספר.
   

 • התנדבות עם מבוגרים בעלי מוגבלות קוגניטיבית.
   

 • נוכחות ומשימות במועדוניות רווחה-
  מסגרות של אחרי בית ספר לילדי יסודי,
  עזרה בשיעורי בית, מקום בו יש ארוחה חמה
  .

 

bottom of page