top of page

קהילת הבוגרים

הגשמה ויישום ערכי המכינה בצבא ובאזרחות

המכינה מאמינה כי התהליך החינוכי לא מסתיים בסוף השנה.
מכינת חביבה רייק ממשיכה להיות בית ומסגרת גם לאחר הגיוס, השחרור וכן הלאה.
המכינה מקיימת סמינרים לבוגרים אשר התגייסו לצבא, שומרת על קשר עם קהילת הבוגרים, מנהלת מפגשים בין מחזוריים בתוך הקהילה ומקיימת סמינרים בעלי תוכן וגיבוש החניכים עם הקהילה.
בוגרים מהקהילה אף חוזרים להדריך וללוות את השנה הנוכחית.

חזון קהילת בוגרי מכינת חביבה רייק

תהיה:

קהילת בוגרי מכינת חביבה רייק תהיה בית חברתי ורעיוני אשר יהווה מרכז שייכות

ובמה ליצירה ועשייה.

הקהילה תדגול בשוויון בערך האדם והאישה ואמונה באדם כמנהיג המשפיע על הסביבה שלו.

הקהילה תיצור מרחב בטוח שיאפשר שיח פתוח וכן, מתוך כבוד ואכפתיות הדדית.

הקהילה תהיה מצבר רוחני והשכלתי לחברי הקהילה.

הקהילה תהיה פלטפורמה ליוזמה והגשמה הלכה למעשה.

 

תעשה:

הקהילה תהווה מסגרת תמיכה לחבריה בשלבים השונים של החיים, בדגש על המסגרת הצבאית.

הקהילה תשים דגש על פיתוח הפרט והקבוצה.

הקהילה תיצור תרבות המשותפת אשר תהיה מושתתת על ערכי ההומניזם, הציונות והמסורת היהודית שלאורם הוקמה המכינה.

הקהילה תתמוך ותשתלב בתהליך שנת המכינה של המחזור הנוכחי.

הקהילה תפעל על מנת לקדם את ערכי הקהילה בחברה הישראלית מתוך הסתכלות רחבה על החברה הישראלית ואתגריה.

קהילת הבוגרים מגשימים בצבא

WhatsApp Image 2023-07-06 at 13.08.28.jpeg
WhatsApp Image 2023-07-06 at 13.04.09.jpeg
WhatsApp Image 2023-07-06 at 13.08.17 (1).jpeg
bottom of page