top of page

למה הוקמה המכינה?

על החברה הישראלית עובר משבר ערכי עמוק ומתמשך שמציב אתגרים ייחודיים לתקופה זו בפני מדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית אותה אנו מנסים לשמר ולחזק. אחד הסממנים המרכזיים ביותר של משבר זה הוא היעדרה של מנהיגות צעירה, ערכית, נחושה ומוסרית. זהו הרקע להחלטה להקים את המכינה למנהיגות הומוניסטית ע"ש חביבה רייק.

מטרת המכינה היא שחניכיה יצאו לשירות צבאי מתוך תחושת שליחות עמוקה להגן על גבולות המדינה, לצד אמונה באהבת האדם באשר הוא אדם, וחוסר סובלנות כלפי כל גילויי גזענות או אפליה. חניכי המכינה יראו בשירות ובפיקוד הצבאי שלב ראשון בשליחותם לבניית החברה הישראלית ולחיזוק מוסדותיה הדמוקרטיים.

 

חיי המכינה כוללים חיי קבוצה אוטונומיים, הכנה פיזית וערכית לגיוס לצה"ל, מפגשים עם תושבים מקצוות הארץ, טיולים ניווטים וסדרות, לימוד נושאים רבים ומגוונים, התנסות במיומנויות ומלאכה ועוד. 

WhatsApp Image 2023-07-06 at 12.59_edited.jpg

מכינת חביבה רייק למנהיגות הומניסטית כיום

bottom of page